Projekt digitalizacije građe Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac započeo je 2003. godine odabirom građe iz Zavičajne zbirke. U prvoj fazi započelo se digitalizacijom stare i vrijedne građe, prvenstveno zbog zaštite izvornika koje posjedujemo u samo jednom primjerku:

  • Tri siela narodne čitaonice karlovačke, (1864.)
  • Upisna knjiga posjetiteljah Ilirske čitaonice karlovačke, (1840. – 1915.)

Učestalost potražnje korisnika za pojedine naslove uvjetovao je odabir djela za nastavak digitalizacije. Projekt digitalizacije "Karlovačkog tjednika", lokalnih novina s najdužom tradicijom izlaženja i najopsežnijim izvorom informacija o životu lokalne zajednice započeo je 2008. godine. Uz finacijsku podršku Grada Karlovca, Ministarstva kulture i uz svesrdnu pomoć Karlovačkog tjednika d.o.o., u prvoj fazi je skenirano i u čitljivi tekst pretvoreno oko 25.000 stranica. Digitalizacija je realizirana u suradnji s tvrtkom ArhivPro d.o.o. iz Koprivnice.

Uredništvo su tada činili:

  • Frida Bišćan, prof., viši knjižničar (ideja projekta)
  • Zoran Živković, dokumentarist (razrada projekta)
  • Mario Škrtić, dipl. ing. elektrotehnike, informatičar.

Prelaskom na novu platformu tvrtke ArhivPro d.o.o. u srpnju 2017. omogućena nam je nadogradnja digitalnog sadržaja na portalu.

Uredništvo 2017.g.:

  • Jasmina Milovčić, viši knjižničar
  • Mario Škrtić, informatičar
  • Aleksandra Mikić-Grginčić, dipl. knjižničar
  • Nikola Nikolić, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (14.12.2016. – 13.12.2017.)