Opis

"Hrvatska sloboda" je list koji, nakon Karlovačkog tjednika, ima najdužu tradiciju izlaženja. Prvi broj izašao je 9. 12. 1921. godine i pod tim nazivom izlazila je sve do 1. 4. 1932. godine, a od tada, uz prekide, kao Karlovački glasnik do 14. 1. 1941. godine. Ispod glavnog naslova piše: „Tjednik za politiku, prosvjetu i narodno gospodarstvo.“ Hrvatska sloboda je bio list „Hrvatskog bloka“. Kako se mijenjao stav „Bloka“, tako se i mijenjao i politički stav lista. Cijelo vrijeme izlaženja list je tiskan u tiskari M. Fogine. Vlasnici i urednici su se često mijenjali ali Fogina je bio pravi financijer.

Dragutin Fogina je bio urednik u dva navrata: od 9. 12. 1921. g. do 22. 6. 1923. g. i od 11. 4. 1930. g. do 23. 12. 1938. g.
Dr Ivan Graho bio je urednik u tri navrata: od 21. 9. 1923. g. do 23. 11. 1923. g. , 10. 4. 1925. g. do 12. 11. 1928. g. i od 25.4. 1940. g. do 14. 1. 1941. g, kada je bio i vlasnik, a list je tada promijenio naziv u Karlovački glasnik. Dominik Bumber, novinar iz Zagreba, urednik je lista od 23.11. 1923. g. do 8. 8. 1924. g. i ponovno od 7. 11.1924.g. do 10. 4. 1925. g. Zvonimir Rožić, umirovljeni učitelj u Karlovcu, uređivao je Hrvatsku slobodu u prijelomnom razdoblju stare Jugoslavije od 12. 4. 1928.g. do 11.4. 1930.g. Uz sve te promjene u redakciji i uredništvu list ostaje do 1929.g. i opsegom i sadržajem isti. List se ističe netolerantnim polemikama i protivničkim stavovima. Svojim političkim protivnicima list smatra pristalice Samostalne demokratske stranke i njenog prvaka Svetozara Pribičevića, a isto tako i Pašićevu radikalnu stranku i njene pristalice u Karlovcu. Svom žestinom političke netrepeljivosti odnosi se i prema Radićevoj politici od 1925. g. nadalje, iako su članovi „Hrvatskog bloka“ ranije bili njeni pristalice. Otada u Hrvatskoj slobodi čitamo o „Paranoidnom Radiću i njegovoj megalomanskoj politici.“ No ipak, autori Hrvatske slobode smatraju atentat u skupštini udarom na sav hrvatski narod i oštro ga osuđuju. Hrvatska sloboda je pravi dokument karlovačke stvarnosti prvog poslijeratnog decenija. Šestojanuarskom diktaturom utihnule su sve političke polemike u žurnalistici, pa se može i u Hrvatskoj slobodi, iz broja u broj, pratiti kako biva sve tiša, da bi konačno brojem 13 od 1. 4 1932.g. kratkom najavom prestala izlaziti. Već tjedan dana nakon toga, 8. 4. 1932. g., izašao je prvi broj Karlovačkog glasnika u istom uredništvu i istoj tiskari M.Fogine. Fond GKKA: Hrvatska sloboda God.1,br.1(9.prosinac 1921)-god.12,br.13(1.travanj 1932)