Prorok
Prorok
Opis

Šezdesetih godina XIX stoljeća istovremeno s Karlstädter Schreib-Kalenderom izlazio je u Karlovcu i kalendar "Prorok" poznatog karlovačkog kulturnog radnika Abela Lukšića. Razlog pokretanja „Proroka“ napisao je i sam autor u Proslovu kalendara za 1863. godinu: „ Podpisani izdavatelj osvjedočio se je, da nam treba ljetopisa, koga bi svrha bila pučku prosvjetu i domoljublje širiti, te duh, ćut i potrebu vremena popularnom učiniti“. Koncepcija Lukšićeva kalendara ne odstupa mnogo od tadašnjih hrvatskih kalendara.