Aždaja sedmoglava : bojnim kopljem udarena i nagerdjena, iliti sablast griha na sedam glavnih grihah razdiljenoga oštrom istinom pokarana i prikorena : a drugačije ukor malovridnostih čovičanskih postavljen u jednu knjigu / sabra, sličnorično izpisa i na svitlo dade Vid Došen, dalmatin od mora velebitskoga, sl. biskupata zagrebskoga misnik, župe dubovičke u vitežkoj krajini slavonskoj brodskoj duš