O portalu

Portal Digitalne zbirke Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac na svojim mrežnim stranicama pruža pristup zbirkama digitalizirane građe pohranjene u fondu Gradske knjižnice Karlovac.

Učestalost potražnje korisnika za pojedinim naslovima uvjetovao je odabir djela za nastavak digitalizacije. Projekt digitalizacije Karlovačkog tjednika, lokalnih novina s najdužom tradicijom izlaženja i najopsežnijim izvorom informacija o životu lokalne zajednice, započeo je 2008. godine. Uz financijsku podršku Grada Karlovca, Ministarstva kulture i medija i uz svesrdnu pomoć Karlovačkog tjednika d.o.o., u prvoj fazi skenirano je i u čitljivi tekst pretvoreno oko 25 000 stranica. Digitalizacija je realizirana u suradnji s tvrtkom ArhivPRO d.o.o. iz Koprivnice. Prelaskom na novu platformu u srpnju 2017. omogućeno je dodavanje novih sadržaja što prethodna platforma nije omogućavala.

Građa se skenira prema Smjernicama za digitalizaciju kulturne baštine.(docx) i izrađuju se tzv. arhivske matrice u nekomprimiranom TIFF formatu koje se čuvaju bez dodatnih intervencija ili obrade slike. Iz arhivskih matrica izrađuju se korisničke kopije u formatu JPEG i drugim formatima po potrebi, a potom se dodatno obrađuju za prikaz na mreži.

Koordinator projekta: Aleksandra Mikić-Grginčić

Odabir građe za digitalizaciju: Jasmina Milovčić, Aleksandra Mikić-Grginčić

Izrada metapodataka: Aleksandra Mikić-Grginčić

Tehnička podrška: Mario Škrtić

Tehnička razvojna podrška: Kristina Ledinski, ArhivPRO d.o.o

Suradnici na portalu: Maja Žužak Horvatić, Gabrijela Vine