Svjetlo : prilog za kulturu, nauku i umjetnost.
Svjetlo : prilog za kulturu, nauku i umjetnost.
Opis

Časopis „Svjetlo“ je za grad Karlovac, u kulturnom i povijesnom smislu, izrazito značajan časopis koji je izlazio s prekidima, mijenjao se s vremenom i prilagođavao ljudima i gradu, te bilježio puls svoga doba. Za Svjetlo slobodno možemo reći da je podijeljeno u tri faze svog izlaženja. Prvo razdoblje izlaženja od 1884. do 1919. godine, zatim drugo razdoblje od 1965. do 1971. godine kada “Svjetlo” izlazi kao prilog “Karlovačkog tjednika”, a uređuje ga pododbor Matice hrvatske Karlovac. Na kraju, treća etapi izlaženja je započela je 1990. godine, a koja traje i danas. “Svjetlo” se uvelike mijenjalo godinama izlaženja, a njegova konstanta jest da je to lokalni časopis posvećen kulturi, znanosti i umjetnosti.

Prvo razdoblje izlaženja digitalizirano je u sklopu projekta „Stare hrvatske novine“ koje je Gradska knjižnica provela u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. U okviru druge faze projekta (od 2010.) na Portalu se objavljuju novine digitalizirane u redovnom programu digitalizacije novina NSK s mikrofilma, digitalizirane novine ustanova-suradnika među kojima je i Svjetlo iz Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac. NSK je na zahtjev Gradske knjižnice i čitaonice "Ivan Goran Kovačić" Karlovac digitalizirala preslike s mikrofilma. Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac obradila je i objavila samostalno digitalne preslike na portalu. Drugu fazu izlaženja digitalizirali smo 2016.g. i preostala nam je treća faza izlaženja koja je započela 1990.g i traje sve do danas.

Za časopis Svjetlo se brine pododbor Matice hrvatske u Karlovcu. Od 1990. godine do danas izmijenile se čak pet redakcija. S promjenom redakcije, mijenjala se i uređivačka koncepcija i oprema lista. Naslov časopisa je “Svjetlo”, a podnaslov “časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja”. Izlazi četiri puta godišnje. Format je 24 cm. Tiska se u Karlovcu, a za njega se brine Ogranak Matice hrvatske iz Karlovca. Časopis je ilustriran, sadrži fotografije u boji. Paginacija je tekuća. Svaki broj ima oko osamdesetak stranica. Časopis je dostupan u Zavičajnom odjelu Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Kako se mijenjaju redakcije, tako se mijenjaju koncepcija časopisa i rubrike. Analiza je obuhvatila brojeve koje je uređivala druga redakcija. Prva redakcija djeluje od 1990.-1996. godine. Urednici su bili Ivan Jurković (glavni urednik) i Vladimir Cvitanović, a tajnik redakcije je Branko Kućan. Taj prvi broj “Svjetla” nositi će broj 6. Bio je to onaj neobjavljeni broj iz 1971. godine Godine 1997. urednik je bio Ivo Ott mlađi, kada je časopis bio komercijalno najuspješniji. Koncepcija časopisa je bila takva da je svaki broj donosio neku, za grad Karlovac, relevantnu temu koja je obrađivana s različitih aspekata. To je period u kojem se u časopisu obrađuju znamenite ulice, ljudi i dijelovi grada Karlovca. Ti brojevi donose svježe i vrlo inteligentne tekstove te kvalitetne pjesme. Sadrže obilje zanimljivih ilustracija i fotografija, kako iz prošlosti tako i iz sadašnjosti grada Karlovca. U ovim brojevima rubrike variraju, a konstanta je središnja tema oko koje su napisani svi ostali prilozi. Časopis obično započinje uvodnikom, zatim proznim tekstovima, pjesmama, zatim slijedi glavna tema koja je u časopisu po broju stranica najzastupljenija. Neke od tema bile su: karlovačka obilaznica, karlovački politički pluralizam, karlovačka kina, Banija, Rakovac, Dubovac i slično. Te su teme popraćene slikama i fotografijama te su obrađene i kroz pjesmu i kroz putopis, s urbanističkog, demografskog, povijesnog i sociološkog aspekta. Jedna od tema je i 20 karlovačkih slikara, restauracija Zvijezde, dakle, uvijek neka tema koja je aktualna za građane grada Karlovca. Oko te glavne teme smješteni su prozni tekstovi, putopisi, pjesme, novinarski prilozi, gradska kronika, priče iz djetinjstva vezane uz pojedini dio grada i recenzije knjiga. Ono što te brojeve čini tako zanimljivim i komercijalno uspješnim upravo je ciklus o ulicama, ljudima i dijelovima grada Karlovca. Brojevi ove redakcije rasprodani su, a neki su i tiskani dvaput. Danas je koncepcija časopisa promijenjena. Časopis “Svjetlo” je i dalje časopis za kulturu, znanost i umjetnost. Časopis ima fiksne rubrike: Aktualno, Književnost, Proza, Društvena kretanja, Istraživanja, Obljetnice, Karlovačka društva, Domovinski rat, Sjećanja, Putopis, Ogledi, prikazi, osvrti, Iz rada Matice hrvatske u Karlovcu, U spomen i Kronika. Standardiziran je, tehnički bolje opremljen i izlazi na više stranica. Dio tekstova dostupan je na mrežnim stranicama ogranka u pdf. formatu. Časopis “Svjetlo” je bez obzira na povijesne i političke prilike, prekide u radu i cenzure, našao oslonac u karlovačkom ogranku Matice hrvatske, u ljubiteljima povijesti grada Karlovca, ljubiteljima književnosti i novinarstva koji svojim radovima stvaraju povijesna sjećanja na grad, ljude i događaje