Djela Dimitrija Davidovića: Knjiga I., Istorija naroda srbskoga Beograd 1846
Djela Dimitrija Davidovića: Knjiga I., Istorija naroda srbskoga Beograd 1846